Datadrivers Oy

Datadrivers Oy grundades 1996 i Torneå, och för närvarande sysselsätter företaget sammanlagt 29 personer vid våra verksamhetsställen i Torneå, Uleåborg och Vanda.

Datadrivers Oy köpte affärsverksamheten Turvallisuutta Teille den 1 januari 2021. I och med detta köp av affärsverksamhet förstärker vi vårt kunnande och utvidgar vårt elektroniska tjänsteutbud till nuvarande och nya kunder.

Datadrivers huvudprodukt är den webbläsarbaserade Webauto-programvaran som till sina egenskaper är en mycket omfattande helhet. Med applikationen förvaltar man förutom körkortsundervisningen även utbildningar för yrkeskompetens och kortutbildningar.

Applikationen används av bilskolor, läroanstalter och utbildningscenter samt deras sekreterare, lärare och elever. Användare loggar in i Webauto-programmet över 200 000 gånger per månad. Bolaget har cirka 800 företagskunder.

I samarbete medWebauto är en av de mest utvecklade lärmiljöerna för elever och samtidigt Finlands mest betydande inlärningsplattform för förarutbildningen där även samarbetspartner delar sitt elektroniska studiematerial. Lärplattformer och nätutbildningsmaterial hör till vår kärnkompetens.

Datadrivers Oy:s senaste produkt är företagsapplikationen Fleetskills som är riktad till transportföretagare och deras förare. Med applikationen förvaltar man på ett övergripande sätt förarnas utbildningar, upprätthåller tillståndens, utbildningarnas och kompetensernas giltighet och delar ut förarinstruktioner elektroniskt.

Datadrivers Oy fortsätter utvecklingsarbetet som beaktar kundernas åsikter. Till våra styrkor hör lång erfarenhet av både förarutbildning och användarvänliga applikationer. Företagets värden är kundorientering, pålitlighet, snabbhet och yrkeskunskap. Följderna av dessa värden kan ses i vårt kundantal och våra långa kundrelationer. Datadrivers Oy är en del av CAP-Group Ab.

Vår vision är att vara en betydande och erkänd leverantör av system för förvaltning av förarutbildning och föraruppgifter i Finland och utvidga vår verksamhet i den nära framtiden även till andra delar av EU.

Datadrivers

Förarutbildningssektorns ledande genomförare av applikationslösningar med över 20 års erfarenhet.

Datadrivers Oy

Hallituskatu 2 A 7
95400 TORNIO
FO-nummer: 2866403-6